Universitetslektor i socialt arbete

2019-07-03

CESAR (Centrum för socialt arbete) är en nyinrättad miljö vid Sociologiska institutionen, med ansvar för socionomprogrammet, forskarutbildning och forskning i socialt arbete.

Denna utlysning gäller ett vikariat med omfattning om minst 50% eller enligt överenskommelse. Tillträde 2019-08-15 och längst till och med 2020-06-30.

Arbetsuppgifter:
I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration främst inom grundnivå på Socionomprogrammet därtill knutna uppgifter. Viss undervisning inom övriga utbildningar inom Sociologiska institutionen kan förekomma. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Tillträde: 15 augusti 2019 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, vikariat. Anställningens omfattning: 50%

Sista dag för ansökan: 9 augusti 2019

Mer information och ansökan 

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-12-13