Projektfinansiering från Försäkringskassan.

2019-07-02

Stina Fernqvist och Marie Flinkfeldt har beviljats finansiering från Försäkringskassan för ett projekt om kundsamtal rörande underhållsstöd. 

Projektet startar efter nyår 2020 och kommer huvudsakligen bedrivas på CESAR.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-05-09