Projektfinansiering från Försäkringskassan.

2019-07-02

Stina Fernqvist och Marie Flinkfeldt har beviljats finansiering från Försäkringskassan för ett projekt om kundsamtal rörande underhållsstöd. 

Projektet startar efter nyår 2020 och kommer huvudsakligen bedrivas på CESAR.

Nyheter