CESARs första docentutnämning

2018-10-26

Den 23 oktober utsågs CESARs Ann-Sofie Bergman till docent i socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Hon blir därmed den första som utnämns till docent som anställd vid CESAR. 

De sakkunniga framhåller hennes stora engagemang för forskning om utsatta barn och familjer, samtidigt som hon under senare tid breddat sin forskning.
 
- Grattis, Anne-Sofie. Vilken av dina vetenskapliga texter är du mest nöjd med? Och vilken är den roligaste kurs du undervisat på?
- Jag är nog fortfarande mest nöjd med min doktorsavhandling om fosterbarnsvårdens historia i Sverige och synen på vad som är ett lämpligt fosterhem. Den är viktig för att den bidrar till en förståelse av de historiska rötterna till dagens praktik. 
- En rolig kurs jag har arbetat på är uppsatskursen på socionomprogrammet. Att handleda studenters examensarbeten kan vara fantastiskt roligt och lärorikt. Jag är imponerad av den kunskap studenterna klarar att utveckla under så kort tid.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-05-09