Forskarna på slottet - om hedersvåld

2019-02-20

Den 7:e februari höll tre forskare föreläsningar om hedersvåld, bland annat Cesars föreståndare Siv-Britt Björktomta. Forskarna på slottet är ett initiativ av länsstyrelsen med syfte att skapa en arena för ömsesidigt utbyte mellan universiteten och övriga aktörer i länet.

Klicka här för mer information.

Fr. vänster: Mariet Ghadimi, doktorand vid Socialt arbete, Stockholms universitet, Göran Enander landshövding i Uppsala län, Helena Svensson, Länsstyrelsen i Uppsala, Siv-Britt Björktomta, lektor vid CESAR, Uppsala universitet, Malin Jordal lektor vid institutionen för Kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-05-09