Samhällsvetenskapliga fakulteten startar ett centrum för socialt arbete (CESAR)

2018-03-01

Samhällsvetenskapliga fakulteten startar Centrum för socialt arbete (CESAR) som ett led i satsningen på att bygga upp en forsknings- och utbildningsmiljö i socialt arbete. CESAR är organisatoriskt placerat under sociologiska institutionen. Universitetslektor Siv-Britt Björktomta har utsetts till föreståndare för CESAR.

För mer information, se Samhällsvetenskapliga fakultetens webbsida.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-12-13