Seminarier

Ny seminarieserie våren 2021: Interactions between clients and professionals: “My personal journey toward becoming a scholar in Social work: Contributions, challenges, and regrets”

Cesar har bjudit in internationellt välkända forskare som har och har haft stort inflytande när det gäller ämnet socialt arbete. Seminarieserien är även en del i en doktorandkurs och forskarna kommer under första delen av seminariet att intervjuas av doktorander. I den andra delen av seminariet kommer texter, som valts ut av de inbjudna gästerna att diskuteras tillsammans med samtliga seminariedeltagare.

Se schemat för seminarieserien här.

Vill du veta mer, kontakta Maritha Jacobsson

CESAR bedriver seminarier i samarbete med sociologiska institutionen:

Högre seminarier hålls på onsdagar kl. 14-16.
För närvarande är de flesta av CESARs forskare verksamma i forskargrupperna  Emotion-Rätt-Interaktion och Välfärd och livslopp

Senast uppdaterad: 2021-02-19