Förutsättningar för digital daglig verksamhet

Projektledare: Kristina Engwall.

Finansiering: Verifiering för samverkan, Uppsala universitet 2021.

Projektbeskrivning: Hur kan aktiviteter utformas digitalt för att bidra till kvalitet inom daglig verksamhet för personer med intellektuella och omfattande fysiska funktionsnedsättningar? Projektet drivs tillsammans med Danvikstulls dagliga verksamhet.

Några veckor in i Coronakrisen stängdes många dagliga verksamheter. Det var ett drastiskt beslut för individer beroende av struktur. Danvikstulls dagliga verksamhet erbjöd istället två digitala möten varje vardag. Detta krävde kompetens hos dv-personal och tillgång till digitala medier samt digital kompetens hos brukarna, gruppbostadspersonal samt personliga assistenter som ska stötta brukarna.

Vilka erfarenheter har gjorts och hur kan digital kompetens utvecklas hos personal och personliga assistenter samt öka tillgången till digital kvalitet för brukarna?

Samarbetet ska leda till en lärandekonferens för dagliga verksamheter, en enkel manual samt en vetenskaplig artikel och underlag till forskningsansökan.

Senast uppdaterad: 2021-03-03