Digitala Dagliga Verksamheter. Det digitala språnget och dess effekt på individer med IF:s rätt till inkludering och delaktighet i skuggan av covid-19

Huvudansvarig: docent Kristina Engwall (CESAR, Uppsala universitet).

Medsökande: fil dr Richard Gäddman Johansson (Mälardalens högskola).

Finansiering: Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE).

Period: 2021-2024.

Projektbeskrivning: Projektet studerar det digitala språng som utlöses av nedstängningen av dagliga verksamheter för personer med intellektuella funktionsnedsättningar (IF) på grund av covid-19. Under nedstängningen, i april 2020, ersatte digitala aktiviteter till stor del den traditionella sysselsättningen knuten till fysiska möten i den dagliga verksamhetens lokaler. Övergången till digitala aktiviteter för personer med IF, i syfte att överbrygga det fysiska avståndet, är något nytt som utlöstes av covid-19.

Projektet analyserar digitaliseringsprocessen och dess framtida utveckling vid fem dagliga verksamheter och anknyter därmed till den övergripande och aktuella frågan om digital inkludering för personer med IF. Projektet omfattar både en retrospektiv delstudie som ser tillbaka på vad som hänt och en framåtblickande delstudie som studerar vart pågående förändringar och utveckling är på väg.

Eftersom digital inkludering för personer med IF förutsätter ett fungerande stöd kring dem, såsom tillgång till Internet, digital utrustning, kunskap bland personalen vid dagliga verksamheter och boenden, granskas också tillgången till sådant stöd.

Den empiriska studien omfattar fem olika dagliga verksamheter som övergick från att ha aktiviteter på plats före covid-19 till att också erbjuda digitala aktiviteter efter covid-19. I den framåtblickande studien efter covid-19 studeras bl a huruvida daglig verksamhet genom digitala aktiviteter blir mindre bundet till den fysiska platsen och om besökare med IF använder nya digitala kunskaper till att ta plats och finnas med på sociala medier.

Dessa dagliga verksamheters digitaliseringsprocess studeras genom intervjuer med personal och besökare samt med personliga assistenter och boendepersonal. I den andra studien kompletteras intervjuer med data som samlats in genom deltagande observationer vid de dagliga verksamheterna. Dessutom studeras de digitala artefakter som produceras vid verksamheterna som en del av 'social tillhörighet'.

Senast uppdaterad: 2022-01-24