Pågående projekt

Projekt vid CESAR

När Försäkringskassan får nya sociala problem i knät: underhållsstödshandläggares samtalsstrategier för att bedöma och bemöta våld i nära relationer. (Projektledare Stina Fernqvist, medverkande Marie Flinkfeldt, Umeå Universitet. Försäkringskassan 2020-2021)

Relationen mellan skuldupplevelse och skuldbeläggande i domstolsförhandlingar - en jämförande studie av våldtäkt, misshandel och personrån   (Projektledare Maritha Jacobsson, Umeå universitet, medarbetare Stefan Sjöström. Forte 2018-2020)

Samarbete som förutsättning och föräldraförmåga? Reflektioner, konsekvenser och utrymme för förändringsarbete efter lagändringen rörande underhållsstöd 1/4 2016 (Projektledare: Stina Fernqvist. Försäkringskassan 2017-2019)

Tre perspektiv på polisens arbete med våldtäkt mot män – brottsutsatta, målsägarbiträden och polisutredare (Projektledare: Stefan Sjöström, medarbetare Jens Lindberg, Umeå universitet. Forte 2016-2019)

Projekt vid andra enheter där CESARs forskare medverkar

Barnavårdsutredning i privat regi - förekomst, organisering och betydelse för praktiken 
(Projektledare Ulrika Järkestig Berggren, Linnéuniversitetet, medarbetare Ann-Sofie Bergman, Uppsala universitet, Kerstin Arnesson, Linnéuniversitetet och Titti Mattsson, Lunds universitet. Forte 2018-2020)

Brukarbaserade sociala rörelser på det reformerade psykiatriområdet – organisering och förhållningssätt till vården (Projektledare Urban Markström, Umeå universitet, medarbetare Stefan Sjöström och Hilda Näslund, Umeå universitet. Forte 2016-2018)

Familjehemsplacerade barns umgänge och kontakt med anhöriga (Projektledare Ann-Sofie Bergman, medarbetare Christina Sandahl, FoU Södertörn. Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2018-2019)

Personlig assistans och föräldraskap (Projektledare Ulrika Järkestig Berggren, Linnéuniversitetet, medarbetare Ann-Sofie Bergman, Uppsala universitet och Ulla Melin Emilsson, Linnéuniversitetet. Försäkringskassan 2017-2019)