Pågående projekt

Projekt vid CESAR

Hur skapas (o) jämlika bedömningar av äldres behov?  En studie av biståndshandläggares interna diskussioner under behovsbedömningskonferenser i socialtjänsten (Projektledare: Anna Olaison. Medverkande: Annika Tagizadeh Larsson och Johannes H Österholm, Linköpings universitet. Forte 2020-2023.)

När Försäkringskassan får nya sociala problem i knät: underhållsstödshandläggares samtalsstrategier för att bedöma och bemöta våld i nära relationer (Projektledare: Stina Fernqvist. Medverkande: Marie Flinkfeldt och Helena Tegler, Uppsala universitet. Försäkringskassan 2020-2021)

Ord om självmord: kommunikativ självmordsprevention baserad på hjälpsökares och volontärers meningsskapande på en självmordshjälplinje (Projektledare: Clara Iversen. Medverkande: Michael Westerlund, Stockholms universitet och Sebastian Kohl, Max Planck Institute for the Study of Societies. Forte 2018-2021)

Relationen mellan skuldupplevelse och skuldbeläggande i domstolsförhandlingar - en jämförande studie av våldtäkt, misshandel och personrån (Projektledare: Maritha Jacobsson. Medverkande: Stefan Sjöström. Forte 2018-2020)

Samarbete som förutsättning och föräldraförmåga? Reflektioner, konsekvenser och utrymme för förändringsarbete efter lagändringen rörande underhållsstöd 1/4 2016 (Projektledare: Stina Fernqvist. Försäkringskassan 2017-2019)

Tre perspektiv på polisens arbete med våldtäkt mot män – brottsutsatta, målsägarbiträden och polisutredare (Projektledare: Stefan Sjöström. Medverkande: Jens Lindberg, Umeå universitet. Forte 2016-2019)

Projekt vid andra enheter där CESARs forskare medverkar

Barnavårdsutredning i privat regi - förekomst, organisering och betydelse för praktiken (Projektledare Ulrika Järkestig Berggren, Linnéuniversitetet, medarbetare Ann-Sofie Bergman, Uppsala universitet, Kerstin Arnesson, Linnéuniversitetet och Titti Mattsson, Lunds universitet. Forte 2018-2020)

Brukarbaserade sociala rörelser på det reformerade psykiatriområdet – organisering och förhållningssätt till vården (Projektledare: Urban Markström, Umeå universitet. Medverkande: Stefan Sjöström och Hilda Näslund, Umeå universitet. Forte 2016-2018)

Familjehemsplacerade barns umgänge och kontakt med anhöriga (Projektledare: Ann-Sofie Bergman. Medverkande: Christina Sandahl, FoU Södertörn. Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2018-2019)

Materiella relationer i praktiken: Sociala robotar i demensvård ur ett socialpsykologiskt perspektiv (Projektledare: Marcus Persson, Linköpings universitet. Medverkande: Clara Iversen, CESAR, Uppsala universitet, David Redmalm, Mälardalens högskola, Vetenskapsrådet 2020-2022)

Personlig assistans och föräldraskap (Projektledare: Ulrika Järkestig Berggren, Linnéuniversitetet. Medverkande: Ann-Sofie Bergman, Uppsala universitet och Ulla Melin Emilsson, Linnéuniversitetet. Försäkringskassan 2017-2019)

Sociala robotars betydelse för personal och organisation i demensvården (Projektledare: Marcus Persson, Linköpings universitet. Medverkande: Clara Iversen, CESAR, Uppsala universitet, David Redmalm, Mälardalens högskola, AFA 2020-2022)