Forskning vid CESAR

Vid centrum för socialt arbete (CESAR) bedrivs ett flertal forskningsprojekt med nära koppling till det sociala arbetets praktik som berör sociala problem, dess orsaker och konsekvenser på individ, grupp och samhällsnivå. Vi är ett flertal juniora och seniora forskare med olika teoretiska och metodologiska inriktningar. Forskningsprojekten berör ämnen inom det sociala arbetets kärnområden som utsatthet hos barn och familjer, olika former av våld, psykisk ohälsa, äldre och omsorg, samtal i socialt arbete, socialtjänstens arbete, funktionshinder och rättsprocesser.

Forskningen vid CESAR bedrivs i samarbete med kollegor vid sociologiska institutionen. Den gemensamma forskningsmiljön har en tydligt internationell prägel och organiseras i fyra forskningsgrupper.

I flikarna på denna sida ges en översikt över CESARs forskning. Mer utförliga beskrivningar finns på medarbetarnas egna profilsidor.

Senast uppdaterad: 2021-04-09