Forskarutbildning vid CESAR

Samhälle med barn och mångfaldForskarutbildning i socialt arbete vid CESAR inrättades höstterminen 2018. Utbildningen består dels av kurser om totalt 75 högskolepoäng, dels av ett självständigt avhandlingsarbete motsvarande 165 högskolepoäng. Arbetet med avhandlingen utförs i den aktiva forskningsmiljö som finns på CESAR, vilken berikas ytterligare av att centret är en del av sociologiska institutionen. Utbildningen bedrivs i samarbete med forskarutbildningen i sociologi, vilket innebär att doktorander i sociologi och socialt arbete ofta går kurser tillsammans och deltar i gemensamma seminarier. Institutionen erbjuder en rik kollegial forskningsmiljö med flera specialiserade seminariegrupper och möjlighet till handledning och samarbeten med ett stort antal erfarna forskare.

CESAR är också del i den nationella forskarskolan i socialt arbete. Den nationella forskarskolan ger mer specialiserade forskarutbildningskurser och ger deltagande doktorander möjligheter att möta kvalificerade forskare från hela landet och vidga sina nätverk inom fältet.

Antagning av doktorander sker vartannat år. Ansökan för doktorandplats till hösten 2022 har stängt. Nästa antagningsomgång planeras inför hösten 2024. I mellanperioder kan enstaka doktorander antas inom ramen för externfinansierade projekt, då särskilda utlysningar kan göras. 

Om du är intresserad av löpande information om lediga doktorandplatser samt andra anställningar vid Uppsala universitet kan du anmäla intresse om en jobbprenumeration, som innebär att du får ett e-postmeddelande när det finns ett ledigt arbete inom det eller de områden du valt.

För ytterligare information om forskarutbildning i socialt arbete, se den allmänna studieplanen, eller kontakta studierektor Stina Fernqvist.

Senast uppdaterad: 2022-10-03