Cesar

Centrum för socialt arbete. 

Välkommen till CESAR – Centrum för socialt arbete

CESAR – centrum för socialt arbete inrättades vid årsskiftet 2017/18 och värd för socionomprogrammet på Uppsala universitet. Det är en integrerad utbildnings- och forskningsmiljö med ansvar för forskning, forskarutbildning och utbildning på grund-och avancerad nivå i socialt arbete. Som en del av Uppsala universitet är det en mötesplats för kunskap, kultur och kritisk dialog.

Cesar-podden

Challenges and prospects in social work - 15-17 november 2021

CESAR arrangerade ett symposium med internationellt erkända forskare som keynote speakers den 15-17 november 2021. Temat för symposiet var "Challenges and prospects in social work". Läs mer om symposiet här

MEDARBETARPRESENTATION

Här kommer CESAR presentera nya medarbetare löpande. 

Richard Barth tillträdde som gästprofessor på Cesar i november 2021. Han kommer att vara verksam på 10 procent under två år framåt. Framför allt kommer Richard Barth att engagera sig i forskarutbildningen men också bidra till utvecklingen av socialt arbete som akademisk disciplin och forskningsämne.

Richard Barth är professor och tidigare dekanus vid School of Social Work, University of Maryland, USA. Hans forskningsområde rör den sociala barnavården såsom barnmisshandel, familjehemsvård, barns psykiska hälsa, socialt arbete i skolan, förebyggande av tonårsgraviditet, våld i nära relationer och kunskapsbaserat socialt arbete.

Richard Barth har också stor erfarenhet av att vara redaktör för vetenskapliga tidskrifter och han lyfter  fram dessa erfarenheter som viktiga i sitt arbete med Cesars doktorander för att stödja processen från paper till publikation.

Under Cesars symposium “Challenges and prospects in social work” 2021 föreläste Richard Barth om How Do We Know if We are Responding to Child Abuse Equitably and Effectively? Han intervjuades om sin karriär och syn på socialt arbete i Cesarpodden i våras, här hittar du podd-avsnittet

Senast uppdaterad: 2021-11-30