Cesar

Centrum för socialt arbete. 

Välkommen till CESAR – Centrum för socialt arbete

CESAR är ett nybildat centrum sedan årsskiftet 2017/18 och värd för socionomprogrammet på Uppsala universitet. Det är en integrerad utbildnings- och forskningsmiljö med ansvar för forskning, forskarutbildning och utbildning på grund-och avancerad nivå i socialt arbete. Som en del av Uppsala universitet är det en mötesplats för kunskap, kultur och kritisk dialog.

Läs intervju om CESAR

Socionomprogrammet i Uppsala firade 10 år med nystart

Den 4:e december 2018 firade CESAR att socionomprogrammet fyllt 10 år med en temadag som vände sig till såväl programmets studenter som till samarbetspartners. Bilder från temadagens syns här nedan.

Program

 • Siv-Britt Björktomta: Hedersrelaterat våld – ett komplext socialt problemområde
 • Stefan Sjöström: Forskning i socialt arbete vid Uppsala universitet
 • Ann-Sofie Bergman: Personlig assistans och föräldraskap
 • Stina Fernqvist: Föräldrasamarbete som förutsättning i hanteringen av underhållsstöd

Invigningssymposium för CESAR

Den 17 oktober invigdes CESAR av rektor Eva Åkesson. Detta skedde samband med symposiet Våld kön och kriminalitet – socialt arbete med förövare och utsatta, där flera av landets ledande experter på området medverkade.

Evenemanget rönte stort intresse och Humanistiska teatern var fullsatt. Publiken kom från flera olika sfärer i samhället och representerade på så sätt CESARs ambition att vara relevant för forskare i landet, för kollegor vid Uppsala universitet, för myndigheter och organisationer, och då inte minst för Uppsala kommun.

Bilder och videoupptagningar från symposiet syns här nedan.

Från CESAR vill vi tacka alla som medverkade under dagen liksom alla som kom och lyssnade.

Siv-Britt Björktomta, föreståndare
Stefan Sjöström, ordförande

Program

 • Invigning CESAR
  Ordförande Stefan Sjöström
 • Föreståndare Siv-Britt Björktomta
 • Mingel vid CESARs invigning
 • Kerstin Svensson
 • Tove Pettersson
 • Margareta Hydén
 • Adam Svanell
 • Fritte Fritzson
 • Humanistiska teatern
 • Lucas Gottzén
 • Invigning av CESAR
 • Rektor Eva Åkesson
 • Mats Edenius och Ilkka Mäkinen
 • Maritha Jacobsson
 • Kerstin Svensson

 • Tove Pettersson

 • Margareta Hydén

 • Stefan Sjöström

 • Lucas Gottzén

 • Maritha Jacobsson

 • Charlotte Eklund Rimsten

CESARs första docentutnämning

Den 23 oktober utsågs CESARs Ann-Sofie Bergman till docent i socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Hon blir därmed den första som utnämns till docent som anställd vid CESAR. De sakkunniga framhåller hennes stora engagemang för forskning om utsatta barn och familjer, samtidigt som hon under senare tid breddat sin forskning.
 
- Grattis, Anne-Sofie. Vilken av dina vetenskapliga texter är du mest nöjd med? Och vilken är den roligaste kurs du undervisat på?
- Jag är nog fortfarande mest nöjd med min doktorsavhandling om fosterbarnsvårdens historia i Sverige och synen på vad som är ett lämpligt fosterhem. Den är viktig för att den bidrar till en förståelse av de historiska rötterna till dagens praktik. 
- En rolig kurs jag har arbetat på är uppsatskursen på socionomprogrammet. Att handleda studenters examensarbeten kan vara fantastiskt roligt och lärorikt. Jag är imponerad av den kunskap studenterna klarar att utveckla under så kort tid.

CESAR i samhällsdebatten

2018-10-18
CESAR-forskarna Stefan Sjöström och Maritha Jacobsson publicerade tillsammans med professorerna Tove Pettersson och Kerstin Svensson igår en debattartikel i Uppsala Nya Tidning. Artikeln handlar om kriminalpolitikens utveckling, där forskarna framhåller behovet av att tänka två saker samtidigt: att på samma gång ge stöd åt brottsutsatta och åt förövare för att minska risken för återfall. De avslutar: ”Men den viktigaste kriminalpolitiska insikten är att det inte är kriminalpolitiken själv som är viktigast. Om vi på allvar vill komma åt frågan om kriminalitet ligger de viktigaste svaren någon annanstans. Inom bostadspolitiken, arbetsmarknadspolitiken, integrationspolitiken, utbildningspolitiken och socialpolitiken”.

Läs artikeln

Medarbetarpresentation

Här kommer CESAR presentera nya medarbetare löpande. 

Anna Olaison är fil.dr. i Äldre och åldrande och disputerade vid Linköpings universitet 2009 på avhandlingen Negotiating Needs. Processing older persons as home care recipients in gerontological social work practices. Kärnan i hennes forskning utgörs av det institutionella samspelet mellan välfärdsstaten och medborgare vid ansökningar om sociala omsorgstjänster.  Senare arbeten har haft fokus på klienters möten med socialarbetare och hur institutionella kategorier produceras och reproduceras i behovsbedömningssamtal och i socialtjänstens utredningar. Intressena omfattar även frågor om betydelsen av socialpolitiska reformer för tjänster riktade till äldre personer. Pågående forskningsprojekt handlar om socialarbetares dokumentationspraktik och biståndshandläggning och demens. Hon driver också ett tvåårigt projekt om Multisjuka äldres erfarenheter av riktad primärvård- möjligheter och hinder för inflytande och delaktighet- som finansieras av Region Östergötland och Linköpings universitet. Anna är sedan juli 2018 verksam som biträdande universitetslektor vid CESAR.