Cesar

Centrum för socialt arbete. 

Välkommen till CESAR – Centrum för socialt arbete

CESAR – centrum för socialt arbete inrättades vid årsskiftet 2017/18 och värd för socionomprogrammet på Uppsala universitet. Det är en integrerad utbildnings- och forskningsmiljö med ansvar för forskning, forskarutbildning och utbildning på grund-och avancerad nivå i socialt arbete. Som en del av Uppsala universitet är det en mötesplats för kunskap, kultur och kritisk dialog.

Cesar-podden

EN NY INSTITUTION FÖR SOCIALT ARBETE INRÄTTAS OCH CESAR AVVECKLAS VID ÅRSSKIFTET

Vid senaste rektorssammanträdet den 21 juni fattades beslut om att inrätta Institutionen för socialt arbete från och med 1 januari 2023. Beslutet innebär att den nya institutionen kommer att ta över Centrum för socialt arbete – CESAR:s verksamhet samtidigt som centrumbildningen avvecklas. 

Den organisatoriska förändringen innebär inga förändringar i utbildning och forskning utan socionomprogrammet och övrig utbildning på master- och forskarnivå fortsätter som planerat. Även forskningsprojekten och CESAR:s kontakter utanför universitetet såsom NVSU (nätverket för socionomprogrammet) och andra samarbeten fortsätter enligt tidigare planer.

Den nya Institutionen för socialt arbete kommer att få förstärkning genom att ytterligare en professor i socialt arbete är under rekrytering. 

Föreståndaren för CESAR sedan starten vid årsskiftet 2017/18, Siv-Britt Björktomta avslutar sitt uppdrag som föreståndare sista juni 2022. Under hösten 2022 kommer Cecilia Wåhlstedt från institutionen för psykologi att gå in som interim föreståndare för att arbeta med förberedelserna för den nya institutionen. 

Doktorandworkshop: Forskning om känsliga ämnen

Centrum för socialt arbete bjuder in doktorander till en workshop om forskning om känsliga ämnen 7-8 februari 2023. Doktorander från lärosäten i hela Sverige är välkomna. Välkommen med din intresseanmälan. Mer information samt länk till intresseanmälan hittar du här. 

MEDARBETARPRESENTATION

Här kommer CESAR presentera nya medarbetare löpande. 

Richard Barth tillträdde som gästprofessor på Cesar i november 2021. Han kommer att vara verksam på 10 procent under två år framåt. Framför allt kommer Richard Barth att engagera sig i forskarutbildningen men också bidra till utvecklingen av socialt arbete som akademisk disciplin och forskningsämne.

Richard Barth är professor och tidigare dekanus vid School of Social Work, University of Maryland, USA. Hans forskningsområde rör den sociala barnavården såsom barnmisshandel, familjehemsvård, barns psykiska hälsa, socialt arbete i skolan, förebyggande av tonårsgraviditet, våld i nära relationer och kunskapsbaserat socialt arbete.

 Länk till intervju med Richard Barth: här hittar du podd-avsnittet

Medarbetarpresentation

Baharan Kazemi är socionom och har arbetat inom socialtjänst med barn och ungdomar. Hon disputerade vid Göteborgs universitet 2021 med avhandlingen Unaccompanied minors (un-)made in Sweden, om föreställningar och rättigheter förknippade med ensamkommande barn. Baharan arbetar deltid som forsknings- och utvecklingsledare vid FoU-Nordväst i Stockholm och kommer att vara vid Cesar på 50%. Hennes forskningsintressen rör barn och ungdom, migration, institutionsvård och professionell etik inom socialt arbete. 

Baharan Kazemi

Medarbetarpresentation

Hanna Ljungvall är socionom, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator och medicine doktor. Hon disputerade år 2021 vid Uppsala universitet med avhandlingen Understanding Opioid Therapy in Chronic Pain – Assessment, Lived Experience, and Conceptions som handlar om opioidanvändning vid långvarig smärta. Hon har sedan hösten 2019 arbetat som lärare i PPU-kursen vid CESAR och sedan januari 2022 är hon anställd som universitetslektor vid CESAR. Hon har kliniskt arbetat inom beroendepsykiatrin både som kurator och avdelningschef fram till 2016 då hon påbörjade sina doktorandstudier, varefter hon varvat kliniskt arbete med forskning och undervisning.

Senast uppdaterad: 2022-12-21