Information till student

Socionomprogrammet genomgår just nu en uppdateringsfas som innehåller kursutveckling där kursen Handledd verksamhetsförlagd utbilding (H-VFU) ingår. 

På den här sidan finns information för våra studenter som gör en termins handledd verksamhetsförlagd utbildning där de får pröva och utveckla sin förmåga att integrera teori med praktik. Under rubrikerna finns dokument om kursens mål, studenternas uppgifter och examination.

Du kan göra din verksamhetsförlagda utbildning på någon av de avtalsplatser CESAR har inom kommun, landsting och civilsamhälle.  Det går även av särskilda skäl att söka en egen plats där en socionom kan fungera som handledare. Det är även möjligt att göra sin H-VFU-kurs utomlands .

10 frågor & svar om H-VFU

Kursplan och litteratur

Studiehandledning 2020

Angående egen HVFU-plats till hösten 2020

Nytt datum för att bekräfta att man har hittat en egen HVFU-plats till HT-20 blir 6 maj 2020.

Har du frågor eller funderingar vänligen kontakta HVFU-koordinator Sofia Englund eller Lovisa Högberg.

Informationsföreläsning 27 maj

Här hittar du dokument från informationsföreläsningen 27 maj

Studenternas uppgifter

Under kursens gång är det obligatoriskt att delta vid den placering du som student blivit tilldelad. Förutom det som ingår i denna placering ingår det även uppgifter som kopplar den praktiska erfarenheten till den teoretiska kunskapsbas som byggts upp under tidigare terminer. Dessa skriftliga och muntliga uppgifter ger en fördjupad koppling mellan teori och praktik. Det  ger även en ökad förståelse för hur de teoretiska aspekterna inom utbildningen ska ge ett stöd inom socionomyrket efter avklarad utbildning.  

Examination

Examinationen på kursen baseras dels på prestationen under placeringen i verksamheten samt på de skriftliga och muntliga uppgifter som är kopplade till kursen. För utförlig information se Studiehandledningen

H-VFU i utlandet

Vid önskemål om att förlägga H-VFU-perioden i utlandet bör studenten kontakta ansvarig för H-VFUkursen i god tid. Helst redan under tredje terminen på socionomprogrammet. 

Tillgodoräkning av H-VFU