Välkommen till intresseanmälan för handledare till socionomstudenternas Handledda verksamhetsförlagda utbildning (H-VFU).

Vänligen fyll i nedanstående formulär och skicka in. 

Vi kommer att återkomma med mer information om hur det är att vara handledare till en av våra socionomstudenter samt praktisk information om kurser, föreläsningar, internat och kompentation som riktar sig till er handledare. Här hittar du information och anmälan till grundkursen för handledare

Har du några frågor under tiden vänligen kontakta H-VFU-samordnare Sofia Englund, sofia.englund@soc.uu.se, telefon 018-471 5072.

Har du socionomexamen? (required)

Om nej finns det någon i verksamheten som har socionomexamen?

(required) = Mandatory fields

Last modified: 2021-04-13