Information till handledare

Socionomprogrammet genomgår just nu en uppdateringsfas som innehåller kursutveckling där kursen Handledd verksamhetsförlagd utbilding (H-VFU) ingår. 

På den här sidan finns information för våra handledare på den verksamhetsförlagda utbildningen inom socionomprogrammet. Under rubrikerna finns dokument om handledarens roll, H-VFU-kursens lärandemål och våra utbildningserbjudande för handledare. Du hittar också verktyg som kan vara till hjälp vid examination och bedömning av studenten. 

Handledarens roll

Handledningen under H-VFU är en läroprocess där studenten i en tillitsfull relation och en inspirerande miljö inleder sin professionella utveckling och yrkesidentitet. Handledarrollen är att vara en vägledare, modell och trygghetsskapare för studenten. Relationen mellan studenten och dig som handledare är viktigt och ni är båda ansvariga för relationens utveckling och struktur. 

Tips på uppgifter vid hemarbete

Klicka här för att komma till tips på uppgifter vid hemarbete.

Information till nya handledare

Inför starten som ny handledare kommer du bjudas in till informationsträffar. Vid dessa träffar informerar ansvariga för VFU-kursen om vad som förväntas av dig som handledare. Det ges då även möjlighet att tillsammans med andra handledare ställa frågor och diskutera den nya rollen. Schemat för höstterminen 2020 kommer senare. 

Här hittar du presentationen för handledare 25 augusti.

Handledarseminarium 8/12

Välkommen till handledarseminarium 4 den 8 december. Denna gång går vi igenom utlåtandet och hur man skriver i mallen.  

Tid - 8 december kl. 15.00 - 17.00.  OBS - NY TID

Plats - Zoom. Klicka här för att komma till zoom-mötet

Anmälan senast måndag 7 december. Klicka här för anmälan

Handledarseminarium 10/11

Välkommen till handledarseminarium 3 den 10 november. Det tredje seminariet handlar om "Interprofessionell samverkan".
Tid - 10 november kl. 13.15 - 15.00. 
Plats - Zoom-möte - klicka här för att komma till zoom-mötet
Anmäl ditt deltagande här senast 9 november

Uppgift till seminariet: 
- Ta med ett exempel där du själv varit med och samverkan har fungerat bra. Vad tror du att det berodde på?
- Ta med ett exempel där du varit med (eller hört talas om) och där samverkan inte har fungerat så bra. Vad tror du att det berodde på?

Länk till film 1
Länk till film 2

Handledarseminarium 19/10

Välkomna till Handledarseminarium 2 - måndag den 19 oktober kl. 13.15 - 15.00 på Zoom. Seminariet kommer att ge möjlighet till diskussioner, frågor och svar till de två filmer (se nedan för länkar till filmerna) som har skickats ut till er handledare i förväg. Vi följer upp era frågeställningar och utvecklar kunskapen om reflekterande handledning och samtal.

Anmäl ditt deltagande här senast 16 oktober. 

Länk till Zoom-mötet.

Länkar till filmerna:
Film 1
Film 2

Handledarseminarium 17/9

Välkomna till Handledarseminarium 1 - torsdag den 17 september kl. 13.15 - 15.00 på Zoom. Seminariet kommer att ge möjlighet till diskussioner, frågor och svar till de två filmer (se nedan för länkar till filmerna) som har skickats ut till er handledare i förväg. Vi följer upp era frågeställningar och utvecklar kunskapen om handledarrollen.

Länk till filmen Handledarutbildning CESAR - H-VFU 2020, del 1 (http://media.medfarm.uu.se/play/video/12048) kopiera och klistra in länken i parantesen i webbläsares om inte direktlänken fungerar.
Länk till filmen Handledarutbildning CESAR - H-VFU 2020, del 2 (http://media.medfarm.uu.se/play/video/12050) kopiera och klistra in länken i parantesen i webbläsares om inte direktlänken fungerar.

Anmäl ditt deltagande här senast 15/9.
Anslut till zoom-mötet här

Välkomna!
Marie Bergqvist
Ansvarig för handledarutbildningen
H-VFU 2020

Handledarguide

Här finns Handledargudien inför hösten 2020 för nedladdning. 

Bedömningsunderlag 

Detta bedömningsunderlag utgör ett stöd och är grunden för handledarens bedömning av studentens prestationer inom VFU-placeringen.  

Utbildningserbjudande för handledare

Uppsala universitet erbjuder i dagsläget två kurser om handledningsmetodik: 

Grundläggande utbildning för VFU-handledare, 3 hp

Handledningsmetodik 2018/2019 (7,5 hp) 

CESAR arbetar för att erbjuda handledare inom VFU-kursen möjlighet till ytterligare vidareutbildning. Mer information om utbildningserbjudanen kommer så snart mer information finns.