Information till handledare

Socionomprogrammet genomgår just nu en uppdateringsfas som innehåller kursutveckling där kursen Handledd verksamhetsförlagd utbilding (H-VFU) ingår. 

På den här sidan finns information för våra handledare på den verksamhetsförlagda utbildningen inom socionomprogrammet. Under rubrikerna finns dokument om handledarens roll, H-VFU-kursens lärandemål och våra utbildningserbjudande för handledare. Du hittar också verktyg som kan vara till hjälp vid examination och bedömning av studenten. 

Handledarens roll

Handledningen under H-VFU är en läroprocess där studenten i en tillitsfull relation och en inspirerande miljö inleder sin professionella utveckling och yrkesidentitet. Handledarrollen är att vara en vägledare, modell och trygghetsskapare för studenten. Relationen mellan studenten och dig som handledare är viktigt och ni är båda ansvariga för relationens utveckling och struktur. 

Information till nya handledare

Inför starten som ny handledare kommer du bjudas in till informationsträffar. Vid dessa träffar informerar ansvariga för VFU-kursen om vad som förväntas av dig som handledare. Det ges då även möjlighet att tillsammans med andra handledare ställa frågor och diskutera den nya rollen. Här finns schemat för informationsträffarna och utbildningsdagarna inför hösten 2019 för nedladdning. 

Öppen föreläsning om kriskommunikation 

Välkommen till en öppen föreläsning med Rein Ove Sikveland med titeln "Kommunikation med människor i kris" 6 november kl 10-12. Mer information och anmälan

Höstterminen 2019

Terminen sträcker sig mellan 2 september 2019 och 17 januari 2020 (v.36-v.3).
Studenterna börjar terminen med en introduktionsdag den 2 september på Uppsala Universitet. Första dagen ute i verksamheten/på sin H-VFU-placering är den 3 september.

Handledarguide

Här finns Handledargudien inför hösten 2019 för nedladdning. 

H-VFU-kursens lärandemål

Bedömningsunderlag 

Detta bedömningsunderlag utgör ett stöd och är grunden för handledarens bedömning av studentens prestationer inom VFU-placeringen.  

Intyg av genomförd H-VFU

Här erbjuds ett exempel på hur handledaren kan intyga genomförd H-VFU. Ett sådant intyg kan senare användas av studenten som komplement till CV. 

Utbildningserbjudande för handledare

Uppsala universitet erbjuder i dagsläget två kurser om handledningsmetodik: 

Grundläggande handledningsmetodik med inriktning mot verksamhetsförlagd utbildning inom vårdsektorn 2018/2019 (3 hp)

Handledningsmetodik 2018/2019 (7,5 hp) 

CESAR arbetar för att erbjuda handledare inom VFU-kursen möjlighet till ytterligare vidareutbildning. Mer information om utbildningserbjudanen kommer så snart mer information finns.