Handledd verksamhetsförlagd utbildning vid CESAR

Handledd verksamhetsförlagd utbildning (H-VFU) är en del av socionomprogrammet som ges under termin fem. Basen för studierna är en verksamhet där socialt arbete bedrivs och där en erfaren socionom fungerar som handledare för studenten. Sådana arbetsplatser finns inom det breda fält där socionomer arbetar, till exempel inom äldreomsorg, socialjour, beroendeenheter, elevhälsa, socialpsykiatri, behandlings- och utredningshemhem, stödboenden och inom olika frivilligorganisationer.

Kursens mål är att studenten ska få tillfälle att kombinera teori med praktiskt socialt arbete, samt få erfarenheter, kunskaper och färdigheter som bidrar till de fortsatta studierna och senare i yrkeslivet. Den handledda verksamhetsförlagda utbildningen innebär ett unikt tillfälle för studenten att arbeta praktiskt och samtidigt få möjlighet till handledd reflektion rörande yrkesrollen och teoretisk problematisering av det sociala arbetets förutsättningar.

Seminariedag om ARGA UNGA MÄNNISKOR

Välkommen till en seminariedag 20/4 om ett angeläget ämne: ARGA UNGA MÄNNISKOR. Dagen anordnas i samarbete mellan Centrum för socialt arbete, CESAR, Uppsala universitet och Samariterhemmet i Uppsala och vänder sig till forskare, praktiker och intresserade.

Medverkar gör forskare från CESAR och Umeå universitet, Polis, Länsstyrelsen i Uppsala, Uppsala kommun och Fryshuset. Lotta Lundberg, författare och skribent talar om samtalets obeskrivliga kraft.

Här finner du program och länk till anmälan. Sprid gärna i dina nätverk.

Intresserad av att vara handledare?

CESAR söker fler handledare till våra socionomstudenter på kursen Handledd verksamhetsförlagd utbildning (H-VFU). Vid intresse för att delta i denna möjlighet vänligen gå till vårt intresseformulär för handledare.