Stöd för problem relaterade till sexualbrott - perspektiv från svenska vuxna individer som har dömts för sexualbrott

Projektledare: Stina Lindegren.

Handledare: Stefan Sjöström och Maritha Jacobsson.

Projektbeskrivning: Syftet med projektet, som kommer att resultera i en doktorsavhandling i socialt arbete, är att undersöka svenska vuxna sexualbrottsdömda individers upplevelser och erfarenheter av, samt förhållningssätt till, stöd för problem relaterade till sexualbrott. ”Stöd” i detta sammanhang syftar både på professionellt stöd (inklusive behandlingsprogram) och stöd från familj och vänner.

Last modified: 2021-03-03