Bilder från 10-års jubileum

Den 4:e december 2018 firade CESAR att socionomprogrammet fyllt 10 år med en temadag som vände sig till såväl programmets studenter som till samarbetspartners. Bilder från temadagens syns här nedan.

  • Siv-Britt Björktomta: Hedersrelaterat våld – ett komplext socialt problemområde
  • Stefan Sjöström: Forskning i socialt arbete vid Uppsala universitet
  • Ann-Sofie Bergman: Personlig assistans och föräldraskap
  • Stina Fernqvist: Föräldrasamarbete som förutsättning i hanteringen av underhållsstöd