Konferens om samtalsanalytiska studier i socialt arbete

2021-12-06

Den 14:e december anordnas den årliga internationella konferensen Conversation analysis and social work. Konferensen vänder sig till såväl forskare som praktiker inom socialt arbete. Den hålls helt digitalt (på Zoom) och är gratis. Flera forskare från Cesar medverkar med sin forskning. 

Program och registrering finns här. 

Nyheter

Last modified: 2022-05-09