Digital daglig verksamhet

2021-10-19

I ett gemensamt projekt har Danvikstulls dagliga verksamhet och Kristina Engwall, Cesar, analyserat den digitalisering som ägde rum då verksamheten stängde p g a Covid-19. För att hålla kontakten med brukarna som har intellektuella funktionsnedsättningar ringde personalen Facetimesamtal och lade upp tre egenproducerade filmer på sin Youtubekanal varje arbetsdag. Filmerna spelades in av och med personalen och syftade till att skapa struktur, sammanhang och kontinuitet.

Ett sätt att sprida kunskap till andra dagliga verksamheter om projektets resultat var en digital konferens. Ett annat den broschyr som finns att ladda ner här. Projektet finansierades av Verifiering för samverkan, Uppsala universitet och kommer att fortsätta tre år framåt och breddas genom ett projektanslag från Fortes utlysning inom funktionshinder.

Nyheter

Last modified: 2022-05-09