Prof. Stefan Sjöström deltar i nytt EU-projekt

2019-11-19

Måndag den 17 oktober deltog professor Stefan Sjöström i en kick-off i Gent, Belgien, för ett nytt EU-projekt: INHeRE (Inclusive holistic care for refugee and migrant victims of sexual violence in Belgium, Sweden and UK). 

Projektet syftar till att utveckla bättre professionellt stöd för flyktingar och migranter som utsätts för sexuella övergrepp. För dessa grupper är mörkertalen särskilt höga och de utsatta kan också ha gått igenom andra svåra traumatiska händelser. Dessutom har de ofta svagare socialt skyddsnät i sina nya länder. Vård- och stödinsatser kan försvåras av kulturella barriärer och stigma kring sexuell utsatthet, av rädsla för att en anmälan kan leda till utvisning och brist på samordning mellan olika myndigheter. De fem yrkesgrupper som projektet riktar sig mot är personal på flyktingförläggningar, våldtäktsmottagningar, polisutredare, psykologer och tolkar, berättar Stefan Sjöström. Han deltar själv i projektets internationella expertkommitté utifrån sina erfarenheter av forskning om brottsoffer, våldtäkt och i synnerhet våldtäkt mot män.

Projektet leds av professor Ines Keygnaert vid universitetet i Gent. Som svensk partner deltar Polismyndigheten.

Nyheter

Last modified: 2022-12-13