Om skuldkänslor och skuldbeläggande i brottsmål

2019-10-24

Docent Maritha Jacobsson intervjuas i Forte Magasin om sitt och professor Stefan Sjöströms projekt om skuldkänslor och skuldbeläggande i brottsmål. Ett syfte med projektet är att jämföra skuldkänslor hos, och skuldbeläggning av, brottsdrabbade i mål om våldtäkt, misshandel och
bedrägerier.

Läs hela artikeln här

Nyheter

Last modified: 2021-11-24