Biträdande universitetslektor i socialt arbete

2019-07-03

CESAR är en nyinrättad miljö vid Sociologiska institutionen, med ansvar för socionomprogrammet, forskarutbildning och forskning i socialt arbete. Denna utlysning syftar till anställning av minst en biträdande universitetslektor och är en del i utvecklingen av socialt arbete på Uppsala universitet och samhällsvetenskapliga fakulteten.

Anställningsperiod: Anställning som biträdande universitetslektor kan innehas i längst fyra år med möjlighet till befordran till universitetslektor.

Arbetsuppgifter: Forskning med anknytning till socialt arbete inom något av följande område: olika perspektiv på våld, äldre, barn, unga och familj, missbruk eller funktionshinder i socialt arbete samt undervisning inom socionomprogrammet och i socialt arbete på magister/masternivå. Till undervisning räknas även kursansvar, examination, handledning och kursadministration. Anställningen kan även omfatta administrativa uppgifter. Andelen forskningstid i anställningen är 50 %.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Anställning som biträdande universitetslektor kan innehas i längst fyra år med möjlighet till befordran till universitetslektor.

Anställningens omfattning: 100 %

Sista dag för ansökan: 23 augusti 2019

Mer information och ansökan 

Nyheter

Last modified: 2022-12-13