Universitetslektorer i socialt arbete

2019-07-03

CESAR (Centrum för socialt arbete) är en nyinrättad miljö vid Sociologiska institutionen, med ansvar för socionomprogrammet, forskarutbildning och forskning i socialt arbete. Denna utlysning syftar till anställning av minst en universitetslektor och är en del av en satsning på socialt arbete vid Uppsala universitet. Forskningen vid CESAR sker i nära samarbete med den miljö och de forskargrupper som finns vid sociologiska institutionen.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration inom Socionomprogrammet och socialt arbete. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet. Innehavaren av lektoratet förväntas aktivt bidra till centrets utveckling både gällande utbildning och forskning.

Tillträde: 2019-10-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.

Anställningens omfattning: 100 %.

Sista dag för ansökan: 23 augusti 2019

Mer information och ansökan

Nyheter

Last modified: 2022-12-13