CESAR i samhällsdebatten

2018-10-17

CESAR-forskarna Stefan Sjöström och Maritha Jacobsson publicerade tillsammans med professorerna Tove Pettersson och Kerstin Svensson den 17 oktober 2018 en debattartikel i Uppsala Nya Tidning. Artikeln handlar om kriminalpolitikens utveckling, där forskarna framhåller behovet av att tänka två saker samtidigt: att på samma gång ge stöd åt brottsutsatta och åt förövare för att minska risken för återfall. 

De avslutar: ”Men den viktigaste kriminalpolitiska insikten är att det inte är kriminalpolitiken själv som är viktigast. Om vi på allvar vill komma åt frågan om kriminalitet ligger de viktigaste svaren någon annanstans. Inom bostadspolitiken, arbetsmarknadspolitiken, integrationspolitiken, utbildningspolitiken och socialpolitiken”

Läs artikeln

Urklipp från UNT på debattartikel

Nyheter

Last modified: 2022-12-13