Förbund bildat för Sveriges socionomutbildningar

2018-04-18

Fredag den 23 mars 2018 bildades Förbundet Sveriges Socionomutbildningar (Fssoc). Förbundets syfte är att främja samverkan mellan Sveriges socionomutbildningar och stärka utveckling av forskning, utbildning och praktik i socialt arbete.

För mer information om Fssoc se pressmedelande från Göteborgs universitet

Nyheter

Last modified: 2021-11-24