Lediga tjänster: Doktorandplatser i socialt arbete

2018-04-16

Centrum för socialt arbete (CESAR) vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, utlyser härmed två doktorandplatser inom socialt arbete, med tillträde den 1 september 2018. En av anställningarna är inriktad mot frågor om kriminalitet, den andra mot psykisk ohälsa.

CESAR är en nyinrättad centrumbildning vid Sociologiska institutionen och ansvarar för socionomprogrammet, forskning och forskarutbildning i socialt arbete. Utlysningen av dessa doktorandanställningar är en del i en större satsning på forskning och forskarutbildning i socialt arbete vid Uppsala universitet. De nya doktoranderna kommer på så sätt att vara delaktiga i en expansiv och dynamisk fas av CESARs utveckling. Forskningen vid CESAR bedrivs i nära samarbete med forskare och doktorander vid Sociologiska institutionen, inte minst forskargruppen Välfärd och livslopp. Den samlade forskningsmiljön har också en tydlig internationell prägel.

Placering: Uppsala universitet, Sociologiska institutionen
Anställningsform: Heltid , Visstidsanställning längre än 6 månader
Lön: Fast lön
Antal lediga befattningar: 2
Sysselsättningsgrad: 100%
Ort: Uppsala
Din ansökan är välkommen senast den 2018-05-14.
För mer information och ansökan

Nyheter

Last modified: 2022-05-09