Lediga tjänster: Universitetslektorer i socialt arbete

2018-03-01

CESAR (Centrum för socialt arbete) är en nyinrättad miljö vid Sociologiska institutionen, med ansvar för socionomprogrammet, forskarutbildning och forskning i socialt arbete. Denna utlysning syftar till anställning av minst två universitetslektorer och är en del i en större satsning på socialt arbete från Uppsala universitet och samhällsvetenskapliga fakulteten.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration inom Socionomprogrammet och socialt arbete. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet. Innehavaren av lektoratet förväntas aktivt bidra till centrets utveckling både gällande utbildning och forskning.

Välkommen med din ansökan senast den 20 februari 2018, UFV-PA 2017/4615.
Klicka här för mer information om tjänsten samt ansökan

Nyheter

Last modified: 2022-05-09