Lediga tjänster: 2 Universitetslektorer i socialt arbete

2019-04-02

Arbetsuppgifter:
I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration främst inom grundnivå på Socionomprogrammet därtill knutna uppgifter. Viss undervisning inom övriga utbildningar inom Sociologiska institutionen kan förekomma. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Dessa utlysning gäller två vikariat med omfattning om minst 50% eller enligt överenskommelse.

Det första med tillträde 2019-07-01 och längst till och med 2020-01-31. Mer information och ansökan.

Det andra med tillträde 2019-08-01 och längst till och med 2020-01-31. Mer information och ansökan.

Sista dag för ansökan: 2019-04-12. 

Nyheter