Employees (faculty, staff and other members)

The links below lead to the university directory.

Föreläsare inom Uppsala universitet

Nedan listas de personer som har koppling till CESAR men som har sin anställning vid Sociologiska institutionen eller annan enhet vid UU.

Bejstam, Lars                                                        
universitetslektor i förvaltningsrätt, docent vid Juridiska institutionen

Dahlén, Marianne                                               
universitetslektor, docent vid Juridiska institutionen

Fridström Montoya, Therese
fil.dr. postdoktor vid Juridiska institutionen

Grönbladh, Leif  
med. dr. beroendeforskning, vid Uppsala universitet

Gäddman Johansson, Richard
doktorand vid Sociologiska institutionen

Helmius, Ingrid                                                    
jur. dr, Universitetslektor vid Juridiska institutionen

Hallberg, Mathias  
professor farmaceutisk biovetenskap vid Uppsala universitet

Holmqvist, Lena                                                   
lektor i straffrätt vid Juridiska institutionen

Ingvarsson, Torbjörn                                                               
professor  i civilrätt vid Juridiska institutionen

Kilander, Lena
leg. läk., DMSc verksam vid Uppsala universitet

Kulick, Don
professor, vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi.

Larsson, Kjerstin
fil.dr. forskare Associerad lärare vid Sociologiska institutionen
Inst. för folkhälso- och vårdvetenskap; Socialmedicinsk epidemiologi

Lewin, Barbro
Med. Dr, Medborgarskap, rättighetslagstiftning, Statsvetenskapliga institutionen

Lind, Anna-Sara                                                   
professor  i offentlig rätt, docent vid Juridiska institutionen 

Lindqvist, Rafael
seniorprofessor i sociologi, särskilt funktionshinderforskning vid Sociologiska institutionen

Lundemark, Mai  
doktorand vid Sociologiska institutionen
 
Lundin, Olle                                                                               
professor vid Juridiska institutionen

Nehlin Gordh, Christina  
med.dr. forskare. Inst. för neurovetenskap; Psykiatri
universitetslektor vid Sociologiska institutionen
 
Norén, Niklas  
fil.dr vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
 
Rayner, Johanna, bibliotekarie, Universitetsbiblioteket

Rejmer, Annika
docent, lektor, fil. dr. i rättssociologi, jur. kand. vid Juridiska institutionen

Scheutz, Sverker                                                   
universitetslektor vid Juridiska institutionen

Sépulchre, Marie 
doktorand vid Sociologiska institutionen

Torres, Sandra
professor i sociologi, ssk socialgerontologi vid Sociologiska institutionen

Wennersten, Jenny
socionom, adjunkt vid Sociologiska institutionen

Wesolowski, Katharina
universitetslektor vid Sociologiska institutionen

Ågård, Pernilla
doktorand vid Sociologiska institutionen

Externa föreläsare

Nedan listas de personer som föreläser inom Socionomprogrammet men som har sin anställning vid annat universitet eller annan extern verksamhet.

Adams Lyngbäck, Liz, lektor vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet

Andersson, Lars, med. dr. i socialmedicin, professor emeritus i äldre och åldrande Linköpings universitet

Antelius, Elenor, fil. dr. i hälsa och samhället samt universitetslektor vid Linköpings universitet

Axelsson, Hero, socionom, enhetschef Uppsala kommun

Berg Eklundh, Lotta, fil.lic. Socialt arbete, FoU Nordost

Edvinsson, Joakim, domare

Hagnefur, Lena, socionom, Uppsala kommun

Hammarberg, Anders, med. dr. beroendeforskning, Karolinska Institutet

Johansson, Stina, fil. dr. i sociologi, professor emerita i socialt arbete med inriktning social omsorg, Umeå universitet

Lantz, Gustaf, (HSB, expert på hyresrätt)

Lindberg, Lars, projektledare vid Funktionsrätt

Sjöberg, Brita, socionom, Uppsala

Springer, Lydia, psykolog, specialist i klinisk psykologi.

Storbjörk, Jessica, docent socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, Stockholms universitet

Vehmas, Simo, professor Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet

Winkvist, Marianne, fil. dr. i sociologi, leg. psykolog samt vetenskaplig handledare för Region Uppsala

15.10.1 Administrativ personal

The links below lead to the university directory.