CESAR

Centre for Social Work

Welcome to CESAR – Centre for Social Work

CESAR – the Centre for Social Work was established on 1 January 2018 and is the home of Uppsala’s Social Work programme. The Centre is responsible for research, doctoral education and first- and second-cycle courses and study programmes in social work.

CESAR podcast

Seminariedag 26/10: Unga arga människor

Välkommen på en seminariedag om Unga Arga Människor 26 oktober 2021 i Humanistiska Teatern, Thunbergsvägen 3C, Uppsala. Den här seminariedagen erbjuder en bred belysning som förhoppningsvis ger nya kunskaper och insikter och ökar förståelsen för arga unga människor och för de olika insatser som riktas till dem. Klicka här för program och anmälan

MEDARBETARPRESENTATION

Här kommer CESAR presentera nya medarbetare löpande. 

Två nya medarbetare!

Marie Bergqvist är socionom med examen från 1983 och har under åren fått en bred yrkeserfarenhet från verksamhetsfältet såsom socialtjänsten, kriminalvården, sjukvård och skola. Vidareutbildad med bl.a. handledarutbildning och chefsutbildningar.

Under perioden 2006 - 2017 hade Marie uppdrag som chef dels inom frivården, kriminalvård, och dels inom kommunal skolverksamhet. Under åren 2017 - 2018  var hon projektledare för ett utvecklingsprojekt inom socialförvaltningen i Uppsala kommun. Projektet syftade till att rekrytera och behålla socionomer inom barn- och ungdomsvården, ett verksamhetsområde som haft stor personalomsättning under många år.

Marie ansvarar sedan hösten 2020 för handledarutbildningen och stöd till handledarna under H-VFU vid CESAR.

Sofi From är socionom med examen från 2010. Sofi har yrkeserfarenhet från socialtjänstens sociala barn- och ungdomsvård där hon har arbetat i olika funktioner, framförallt med utredning av barn och unga, ensamkommande barn samt familjehemsvård. Under perioden 2017–2021 var Sofi verksam som utredare på FoU Nordväst i Stockholm. På FoU Nordväst arbetade hon med utredning- och utvecklingsarbete med särskilt fokus på barn och unga, med syfte att stödja kommuner att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst. Under tiden på FoU Nordväst har Sofi samordnat introduktionsutbildningen för nya socialsekreterare och b.la. varit en del i projekt om barn och ungas delaktighet i socialtjänsten samt placerade barn och unga. Sofi är regional BBIC-samordnare och har erfarenhet av praktiskt arbete med implementering av BBIC.

2020 började Sofi som gästlärare på kurserna handledd verksamhetsförlagd utbildning och samtal och kommunikation. Sedan februari 2021 är hon verksam som universitetsadjunkt på CESAR och lärare på H-VFU kursen samt ansvarar tillsammans med universitetslektor Siv-Britt Björktomta för kursen personlig och professionell utveckling, PPU.

Last modified: 2021-06-18