CESAR

Centre for Social Work

Welcome to CESAR – Centre for Social Work

CESAR – the Centre for Social Work was established on 1 January 2018 and is the home of Uppsala’s Social Work programme. The Centre is responsible for research, doctoral education and first- and second-cycle courses and study programmes in social work.

CESAR podcast

EN NY INSTITUTION FÖR SOCIALT ARBETE INRÄTTAS OCH CESAR AVVECKLAS VID ÅRSSKIFTET

Vid senaste rektorssammanträdet den 21 juni fattades beslut om att inrätta Institutionen för socialt arbete från och med 1 januari 2023. Beslutet innebär att den nya institutionen kommer att ta över Centrum för socialt arbete – CESAR:s verksamhet samtidigt som centrumbildningen avvecklas. 

Den organisatoriska förändringen innebär inga förändringar i utbildning och forskning utan socionomprogrammet och övrig utbildning på master- och forskarnivå fortsätter som planerat. Även forskningsprojekten och CESAR:s kontakter utanför universitetet såsom NVSU (nätverket för socionomprogrammet) och andra samarbeten fortsätter enligt tidigare planer.

Den nya Institutionen för socialt arbete kommer att få förstärkning genom att ytterligare en professor i socialt arbete är under rekrytering. 

Föreståndaren för CESAR sedan starten vid årsskiftet 2017/18, Siv-Britt Björktomta avslutar sitt uppdrag som föreståndare sista juni 2022. Under hösten 2022 kommer Cecilia Wåhlstedt från institutionen för psykologi att gå in som interim föreståndare för att arbeta med förberedelserna för den nya institutionen. 

Doktorandworkshop: Forskning om känsliga ämnen

Centrum för socialt arbete bjuder in doktorander till en workshop om forskning om känsliga ämnen 7-8 februari 2023. Doktorander från lärosäten i hela Sverige är välkomna. Välkommen med din intresseanmälan. Mer information samt länk till intresseanmälan hittar du här. 

New members of CESAR

Richard Barth is new guest professor at CESAR. Professor Barth will bring decades of lessons learned from deep involvement and leadership in the Social Work and Social Welfare PhD programs at UC Berkeley, University of North Carolina, and the University of Maryland.  His work with surveys, administrative data, and intervention services research will offer perspective and skills to Uppsala University PhD students.  He has also served as an Associate Editor for many journals and can help steer the course from papers written for PhD Program requirements into publications (indeed, he may also help to suggest ways that the requirements be amended so that the path to publication is shortened).  His leadership of the Grand Challenges for Social Work has further extended his large academic network that spans the USA, Europe, Australia, and New Zealand to assist students in learn from work that is currently underway, as well as work that has been published.

Medarbetarpresentation

Baharan Kazemi är socionom och har arbetat inom socialtjänst med barn och ungdomar. Hon disputerade vid Göteborgs universitet 2021 med avhandlingen Unaccompanied minors (un-)made in Sweden, om föreställningar och rättigheter förknippade med ensamkommande barn. Baharan arbetar deltid som forsknings- och utvecklingsledare vid FoU-Nordväst i Stockholm och kommer att vara vid Cesar på 50%. Hennes forskningsintressen rör barn och ungdom, migration, institutionsvård och professionell etik inom socialt arbete. 

Medarbetarpresentation

Hanna Ljungvall är socionom, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator och medicine doktor. Hon disputerade år 2021 vid Uppsala universitet med avhandlingen Understanding Opioid Therapy in Chronic Pain – Assessment, Lived Experience, and Conceptions som handlar om opioidanvändning vid långvarig smärta. Hon har sedan hösten 2019 arbetat som lärare i PPU-kursen vid CESAR och sedan januari 2022 är hon anställd som universitetslektor vid CESAR. Hon har kliniskt arbetat inom beroendepsykiatrin både som kurator och avdelningschef fram till 2016 då hon påbörjade sina doktorandstudier, varefter hon varvat kliniskt arbete med forskning och undervisning.

Last modified: 2022-12-21