Final seminar: Aija Duntava

  • Date: –14:30
  • Location: Engelska parken Segerstedtrummet (2-1026)
  • Organiser: Sociologiska institutionen
  • Contact person: Miia Bask
  • Seminarium

Opponent: Stefan Fors, Stockholm University and Karolinska Institutet, & PhD student opponent: Karin Kristensson.

Last modified: 2022-04-04