Half time seminar: Stina Lindegren

  • Date: –17:00
  • Location: Engelska parken Segerstedtrummet (2-1026)
  • Organiser: Sociologiska institutionen
  • Contact person: Minoo Alinia
  • Halvtidsseminarium

Opponents: Docent Cecilia Kjellgren, Linnéuniversitetet & Ph.D. candidate Josefin Kjellberg, CESAR

Last modified: 2022-04-04