Doktorandtjänster utlyses hösten 2022

2022-01-12

Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet utlyser härmed upp till fyra  doktorandplatser med öppen inriktning inom sociologi. Institutionens avsikt är att anta sökande med utmärkta akademiska meriter, och som kan visa prov på sin förmåga att bedriva forskning inom något sociologiskt forskningsområde.

Institutionen utlyser ytterlige en doktorandplats i sociologi med inriktning mot bostads- och urbansociologi förlagd till Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet. 

Klicka här för mer information och ansökan.