Anders Sundell tilldelas Hans L. Zetterbergs pris i sociologi 2021

2021-11-16

Hans L. Zetterbergs pris i sociologi tilldelas årligen yngre forskare, svenska eller utländska, som med sitt vetenskapliga arbete i sociologi, helst genom att fruktbart kombinera teori och praktik, har flyttat fram forskningsfronten. Vinnaren får 100 000 kronor.

Statsvetaren Anders Sundell tilldelas priset för att han utifrån ett brett samhällsvetenskapligt perspektiv berikat den politiska sociologin. Hans forskning spänner över flera fält och inbegriper valforskning, successionsordning, samt undersökning av grundläggande normer och värden. Inte minst bidraget att undersöka relationen mellan informellt framvuxna normerna och formella regelsystem förtjänar uppmärksamhet. Sundell har publicerat i de mest framstående vetenskapliga tidskrifterna samtidigt som han aktivt har deltagit i det publika samtalet i en sann upplysningsanda. Han kan på ett föredmömligt sätt förklara och sätta forskningsresultat i sammanhang som gör dem tillgängliga för allmänheten.

Priset kommer att delas ut under en ceremoni vid Sociologidagarna 20-22 mars 2022 i Uppsala.

Läs mer om priset här.