Disputation 7 september: Dominik Döllinger

2021-08-17

Dominik Döllinger disputerar 7 september på avhandlingen: From Custom to Code: A Sociological Interpretation of the Making of Association Football. Disputationen äger rum tisdagen den 7 september 2021 kl 13:15 i Zoom och i sal IV, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala. 

Opponent: Patrick McGovern, The London School of Economics and Political Science. 
Ordförande: Docent Michael Allvin, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet.
Betygsnämndledamöter: 
Docent Andrea Voyes, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet.
Docent Ylva Bergström, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.

Disputationen språk: Engelska.

Klicka här för att delta i disputationen via Zoom.