Disputation 2 juni: Azril Bacal Roij

2021-05-10

Azril Bacal Roij disputerar 2 juni på avhandlingen: Ethno-Politics: The Consequences of Ethnic Discrimination for Latino Ethnic Identity Orientation and Ethno-Mobilization. Disputationen äger rum onsdagen den 2 juni 2021 kl 09:15 i Zoom. 

Opponent: Professor Manuela Boatca, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.
Ordförande: Docent Susanne Urban, Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF), Uppsala universitet.
Betygsnämndledamöter: 
Docent Barzoo Eliassi, Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet.
Professor Kristina Boréus, Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF), Uppsala universitet.
Reservopponent: Professor Fereshteh Ahmadi, Högskolan i Gävle.

Disputationen språk: Engelska.

Klicka här för att delta i disputationen via Zoom.