Nominera forskare till Hans L. Zetterbergpriset 2021

2021-03-25

Uppsala universitet inbjuder dig att nominera en eller flera kandidater för Hans L. Zetterbergpriset i Sociologi. Priset delas ut till ”yngre forskare, svenska eller utländska, som med sitt vetenskapliga arbete, helst genom att fruktbart kombinera teori och praktik, flyttat fram forskningsfronten”. Priset skall delas ut årligen och skall ses som internationellt. Prissumman är 100 000 kronor.

Nomineringsbrevet ska vara kort och koncist och inkludera ett komplett CV för personen i fråga. Sista dagen för nominering är 26 april 2021. Nomineringarna sänds till samfak@samfak.uu.se.

Se affisch för mer information om nominering till Hans L. Zetterbergpriset 2021