Disputation 26 mars: Richard Gäddman Johansson

2021-03-01

Richard Gäddman Johansson disputerar 26 mars på avhandlingen: Managing vulnerability: Everyday interaction in sheltered accommodations. Disputationen äger rum fredagen den 26 mars 2021 kl 13:15 i Zoom. 

Opponent: Professor Karen Christensen, Department of People and Technology, Roskilde universitet.
Ordförande: Docent Michael Allvin, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet.
Betygsnämndledamöter: 
Docent Paula Blomqvist, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.
Docent Sara Eldén, Sociologiska institutionen, Lunds universitet.
Reservopponent/reservledamot: Professor David Wästerfors, Sociologiska institutionen, Lunds universitet.

Disputationen språk: Engelska.

Klicka här för att delta i disputationen via Zoom.