Disputation 20 november: Maria Langa

2020-11-03

Maria Langa disputerar 20 november på avhandlingen: Thick Nature. Morality and Practice in Swedish Urban Gardens. Disputationen äger rum fredagen den 20 november 2020 kl 13:15 i sal IV i Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala och i Zoom. 

Opponent: Associate Professor Stefan Barghet, Aarhus Institute for Advanced Studies
Ordförande: Docent Susanne Urban, Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF), Uppsala universitet
Betygsnämndledamöter: 
Docent Tom Mels, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala unviersitet
Docent Kerstin Jacobsson, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

Disputationen språk: Engelska

Klicka här för att delta i disputationen via Zoom