Disputation 30 oktober: Tobias Olofsson

2020-10-09

Tobias Olofsson disputerar 30 oktober på avhandlingen: Mining Futures: Predictions and Uncertainty in Swedish Mineral Exploration. Disputationen äger rum fredagen den 30 oktober 2020 kl 13:15 i Humanistiska teatern, Thunbergsvägen 3C Uppsala och i Zoom. 

Opponent: Associate Professor Trine Pallesen, Department of Organization, Copenhagen Business School
Ordförande: Docent Stina Bergman Blix, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet
Betygsnämndledamöter: 
Docent Magnus Strand, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala unviersitet
Docent Daniel Ritter, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet

Disputationen språk: Engelska

Klicka här för att delta i disputationen via Zoom.