Erika Willander vald till vice ordförande för det nordiska sociologförbundet

2020-09-03

Den 2 september tillträdde Erika Willander, forskare på Sociologiska institutionen, som vice ordförande för det nordiska sociologförbundet för perioden 2020-2022. 

Mer information om den nordiska sociologförbundet, dess konferenser och tidskriften Acta Sociologica finns på förbundets hemsida: https://nordicsociologicalassociation.org/

Läs mer om Erika Willander här: https://katalog.uu.se/profile/?id=N8-788