Disputation 18 september: Pernilla Ågård

2020-09-03

Pernilla Ågård disputerar 18 september på avhandlingen: Negotiating who 'the Other' is: care providers' talk about caring for dying patients with migrant backgrounds. Disputationen äger rum fredagen den 18 september 2020 kl 13:15 i sal IX, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala och i Zoom. 

Klicka här för att delta i disputationen via Zoom.