Sex nya doktorander till Sociologiska institutionen

2020-09-01

Sex nya doktorander har nu anlänt till Sociologiska institutionen: Sivan Gal, Frida Höglund och Henrik Karlsson kommer att arbeta vid CESAR samt Karin Kristensen, Mohini Mehta och Anton Ösgård som kommer att forska inom sociologi.

Anton Ösgård är knuten till Institutionen för bostads- och urbanforskning (IBF) men kommer att ha sin plats vid Sociologiska institutionen. Läs mer om hur de presenterar sig själva och vad de forskar om.

 Läs intervjuerna med doktoranderna här.