Michéle Lamont blir hedersdoktor vid Uppsala universitet

2019-10-16

Sociologen Michéle Lamont blir hedersdoktor vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet. Utnämnandet sker i samband med doktorspromotionen 31 januari 2020.

Michèle Lamont är professor i sociologi, professor i African and African American Studies, samt Robert I. Goldman Professor of European Studies vid Harvard University. Hennes forskning rör värdehierarkier längs med ekonomiska, politiska, institutionella och kulturella dimensioner och hur dessa skapar exkludering och inkludering baserat på främst social klass och etnicitet. Hennes första verk på området, Money, Morals, and Manners: The Culture of the French and the American Upper-Middle Class (1992), handlar om hur framgångsrika män i två skilda socio-kulturella kontexter karakteriserar sin sociala klass. I boken The Dignity of Working Men: Morality and the Boundaries of Race, Class, and Immigration (2000) analyserar Lamont hur rastänkande sammanhänger med stolthet hos arbetarklassmän. I studien How professors think lade Lamont grunden för ett tema som hon fortsätter utforska, nämligen hur utvärderingssamhället påverkar forskning och högre utbildning.

Läs mer om utnämningen av läsårets hedersdoktorer vid Uppsala universitet här