Erika Willander tilldelas Kungliga Vetenskaps-Societetens Benzeliusbelöning

2019-09-04

Den 3 september 2019 tilldelades Erika Willander, verksam som forskare vid sociologiska institutionen, Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsalas Benzeliusbelöning. Willander erhöll priset för sitt ”bidrag till teoribildning inom religionssociologi samt sina innovativa och sofistikerade analyser av religionens betydelse.”

Mer information om Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsala.