CESAR utlyser lektorat i socialt arbete

2019-06-26

CESAR (Centrum för socialt arbete) är en nyinrättad miljö vid Sociologiska institutionen, med ansvar för socionomprogrammet, forskarutbildning och forskning i socialt arbete. Denna utlysning syftar till anställning av minst en universitetslektor och är en del av en satsning på socialt arbete vid Uppsala universitet. Forskningen vid CESAR sker i nära samarbete med den miljö och de forskargrupper som finns vid sociologiska institutionen.

CESAR söker minst en tillsvidareanställd lektor. Mer information och ansökan här.

CESAR söker även en vikarierande lektor. Mer information och ansökan här.