Professor Sandra Torres vald till ordförande för den social-behavioristiska sektionen av IAGG- ER

2019-05-27

Professor Sandra Torres har blivit invald som ordförande för den social-behavioristiska sektionen och medlem av den verkställande kommittén för International Association of Gerontology and Geriatrics- European Region. Organisationens mål är bland annat att lyfta fram gerontologisk forskning över disciplingränser och utbildning av kvalificerad personal inom äldreområdet.