Ledig tjänst: Professor i sociologi, särskilt arbete, ekonomi och organisation

2018-06-13

Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet grundades 1947 och är den äldsta sociologiska institutionen i Sverige. Institutionen erbjuder grund och forskarutbildning i sociologi. Grundutbildning ges även i socialpsykologi, sociologi med inriktning mot arbete, organisation och personal. Vid institutionen finns även CESAR (Centrum för socialt arbete), en nyinrättad miljö med ansvar för socionomprogrammet, forskarutbildning och forskning i socialt arbete.

Arbetsuppgifter: Övergripande ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet samt utveckling av detsamma. Undervisning och handledning inom utbildning på samtliga nivåer. Egen forskning. Fakultetens ambition är att omkring hälften av arbetstiden ska utgöras av egen forskning. Därutöver finns möjlighet till en betald sabbatstermin efter ett antal års anställning. I arbetsuppgifterna ingår information om forskning och utvecklingsarbete samt medverkan, planering och ledning av forskningsprojekt (inkl. ansökningar om forskningsmedel). Uppdrag av administrativ art, inkl. ledningsuppdrag på institutions- och övriga nivåer inom Uppsala universitet, kan förekomma.

Placering: Uppsala universitet, Sociologiska institutionen
Anställningsform: Heltid , Tillsvidareanställning
Lön: Fast lön
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100 %
Ort: Uppsala
Referensnummer: UFV-PA 2018/214

Välkommen med din ansökan senast den 1 september 2018

Gå vidare för mer information och ansökan