Karin Alexanderson och Elisabet Näsman har fått anslag från Folkhälsomyndigheten

2017-11-29

Karin Alexanderson och Elisabet Näsman har fått 1,1 miljoner i anslag för att skriva en bok för studenter och praktiker om barn som växer upp i familjer där föräldrar har missbruksproblem. Arbetet ska vara slutfört våren 2019 och finansieras av Folkhälsomyndigheten.

Underlaget för boken utgörs av tidigare forskningsprojekt BIM (barn i missbruksmiljö) och Skol-BIM. Totalt har 50 barn till föräldrar med missbruksproblem mellan 7 och 19 år och 21 föräldrar med missbruksproblem med barn under 18 år intervjuats i de bägge projekten. Intervjuerna har innehållit tematiska frågor kring hur föräldrarnas missbruk påverkat familjens situation och deras erfarenheter av samhällets stöd och vad de hade önskat för slags stöd från skola och socialtjänst. Parallellt har utvecklingsarbeten bedrivits med professionella inom socialtjänst och skola som givit värdefulla erfarenheter. Studierna kan ses som komplement till tidigare registerforskning som visat på samband mellan att växa upp med missbrukande föräldrar och problem med skolgång, arbete, försörjning och psykiskt mående senare i livet.

Skrivandet påbörjas år 2017 och beräknas pågå till våren 2019.